Fra økonomen Marcel Fratzschers synspunkt gjør den pågående koronapandemien også økonomisk gjenoppretting vanskeligere.
“Vi bør ikke være for optimistiske om 2022,” sa lederen av tysk Institutt for Økonomisk Forskning i Berlin onsdag. Du må være forberedt på en svært vanskelig tid.

Blant annet, på grunn av de svært forskjellige vaksinasjonsratene over hele verden, er pandemien langt fra over, Sa Fratzscher. Samtidig understreket Han For Tyskland :” vi har overlevd denne pandemien relativt godt så langt økonomisk.”

Fratzscher: Stort behov for å fange opp

På Byggebransjens Dag I den tyske Byggebransjens Sentrale Sammenslutning fremmet Fratzscher sitt forslag til et investeringsprogram på flere milliarder. “Vi har et stort behov for å fange opp. Staten har levd på sitt stoff de siste 20 årene.”Han foreslo lånebevilgninger på 500 milliarder euro, som vil bli gitt en gang de neste ti årene for et bestemt formål.Mesteparten av pengene skal gå til den kommunale infrastrukturen. I tillegg er investeringer i utdanning, bolig, overnasjonal infrastruktur som bredbånd og jernbaner, samt i klimabeskyttelse nødvendig. “Langsiktig planlegging er viktig,” Sa Fratzscher. “Offentlig gjeld bør være vår minste bekymring.”Han pekte på de lave rentene .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *